NATURKULTUR er en konsulentvirksomhed, som primært henvender sig til kommuner,  institutioner, boligforeninger, golfbaner, erhvervsvirksomheder og private, som forvalter skov og rekreative, skovlignende, grønne områder og som har behov for sagkyndig bistand til drift og evt. sanering.

Det synes desværre at være en kendsgerning, at flere års forsømmelse og manglende eller misforståede indgreb nogle steder har ført til absolut uskønne tilstande, og man må tro, at hensynet til økonomi har fortrængt  fagligheden og dermed vanskeliggjort det engang tilsigtede resultat med hensyn til nytte og æstetik.

Men sådan behøver det ikke at være

NATURKULTUR  kan med udgangspunkt i klassiske skovbrugstraditioner og ved hjælp af nytænkning ofte anvise ”næsten-gratis-løsninger”.

Vort koncept er enkelt og bygger på viden og erfaring om træernes basale behov for lys, næring,
beskyttelse, beskæring og tynding, hvis de skal opnå en harmonisk udvikling til gavn og glæde.

Der er intet sparet ved udsættelse, og undskyldninger med ”mere natur” skyder vi ned: vi får ikke mere
natur ved at ødelægge den gamle kultur, som består i at skabe læ og skønhed om vore byer, gårde, industrier, veje o.a.

Vi har forbindelser til et landsdækkende netværk af kompetente fagfolk fra skov, planteskole og anlægsvirksomhed og kan matche små som store opgaver.

Vi formidler også gerne planter til alle formål – i de optimale størrelser og kvaliteter og til de rigtige priser.

Vi stiller gerne op til en ”skovvandring” med en uforpligtende dialog med såvel ejere som politikere
og administrativt personale og kan på stedet foreslå forskellige løsninger og bistå med faglig støtte
til enkeltopgaver o.m.a.

Ring, skriv eller mail – vi har meget på hjerte.NATURKULTUR                   SE nr. 5064 8516
v. Tage Mosby-Larsen             Tlf. 7483 4455                     E-mail: tamola@naturkultur.dk
Skovvænget 10, Arrild             Mob. 2033 6409                  www.naturkultur.dk